Війт-лупій у пеклі

Так перед давнім часом був війт на Жаб’ю і дуже любив здирати людей і у війтівстві умер; прийшов погріб з опроводом, взяли з хати і на дорозі звіяла си така вихір, що з тих людей, котрі його несли на барах, тота вихір взяла трупа із трунвов з межи людей і так вони си вчинили, що неувиділи, де він си дів. Другої чи третьої днини йшли люде у полонину, у Чорногору, і найшли порожню трунву під полонинов на плаю, приперту до смереки, порожню. Потім відтак чоловік ніс бриндзу трьома кіньми по-через Чорногору, називає си Понад Засуви або Полиці. Його таменьки присів туман, та й зблудив
з дороги. Прийшов д’ньому пан з двома паничами, питає його: Куда ти ходиш? — Той каже: Несу бриндзу до Сегота, там заблудив, що не знаю в котру дорогу йти! — А він каже: Скидай з коней! — А той каже: Я з коней не му скидати, бо я сам на коні не візьму відтак! — Я тобі сам скину і сам покладу! — Відтак зняли з коней, той сказав коні пустити і взяв його з собов. Так недалеко вони прийшли. Завів його той пан до великих дворів. Вів його через 12 дверей; 12-двері не отворив, але казав йому дивити си крізь візітирку; сиділо таменьки
більше війтів і побережників, і той війт, котрий вмер на Жаб’їм,
і його мертвого взяло з межи людей, то він добре його пізнавав. І той пан справив його і питав його: Чи ти його пізнаєш? — Коло тих, шо там сиділи, то льокар коло кождого із збанком і з питтям, в них кождого пугар [келих] у руках і що вип’є, то той з збанком в руках насипає, а другий булавов б’є в шию і каже: — Пий! — Як він си завернув відти, та й той пан відвів його назад із паничами і’д його коням. Де коні лишив там і найшов; склали йому бриндзу на коні, справили його на дорогу. Мрака си проступила, зробив си ясний день, а тоті пани, то були злі духи — чорти!

Св. Николай безгрішний і грішний

Св. Николай, як був малий, то жив у пущі без діді і без нені, но одна олениця була з ним, що го годувала. Він не знав тоді ніякі молитви, но мав дві колоди. Почерез ті колоди він штрикав. Як почерез більшу штрик, то казав: То Тобі Боже! — а як почерез меншу штрик, то казав: То мені, Боже! — Так жив довгий час. Аж раз почерез ту пущу їхав піп на друге село паски святити, та й слухає, щось говорить. Він наблизив си, дивит си, а то якийсь чоловік. — Що ти тут робиш? — Він, Николай, каже: — Мені тут так назначено, аби я тут був. — Що ти так штрикаєш і таке говориш: то Тобі, Боже, то мені, Боже?— Я так си Богу молю! — каже Николай. — То ти так си Богу молиш ? — каже піп. Зачав му проводити, а вин такий пам’ятливий, що раз му проведеш молитву, а він то все викаже. Миколай питає: Ви куда йдете ? — Йду там а там паски святити! — Я би йшов з вами! — Чому, йди. — Пішли вони і приходять до води. Піп зачав брести, а Миколай каже: Чо ви бредете, коли такі красні молитви знаєте? — Піп каже: Не знаю! — Миколай пішов за попом водов, але не потавав [потопав].
Прийшли до церкви. Миколай став у церкві і видить всьо. Люде і піп не виділи нічо. Миколай си дивить, а то чорт возить шкіру з буйвола за ногу (волочить за собою) і стає перед людьми, а хто си засміє або заговорить, то записує на тій шкірі. Вин приходив з пару раз до Миколая і вішкірив си, чиби си Миколай не засміяв ; але Миколай не засміяв си. Аж чортові хтось ту шкіру приступив, а чорт як сіпнув аж перднув, а тоді Миколай засміяв си, та й чорт го записав на шкірі межи грішники. Аж прийшло з церкви вертати си, то піп брів та й Миколай уже потавав, бо грішний з церкви вийшов і мусів брести.

Про козу

Коза – невдала спроба чорта створити, наслідуючи Бога, корову. При цьому чорт, зліпивши козу, ніяк не міг дати їй життя. Коли ж Бог, на прохання чорта, дав їй життя і коза побігла, чорт, аби якомога ближче розгледіти її, схопив козу за хвіст і ненароком одірвав його. Так коза й залишилася назавжди з одірваним хвостом.

На доказ створення кози чортом кажуть, що від кози відьма ніколи не може відібрати молока, навпаки, вона навіть боїться кози; водночас якщо козу окропити свяченою водою, вона зараз же пропаде.

Чорт полюбляє бавитися з козою як зі своїм створінням, а тому її вважають за потрібне тримати, для забави чортові, у стайнях, – в такому разі він кидає мучити коней.

Або дику козу чорт прижив зі своєю жінкою; тому є приказка: “тебе десь чорт сплодив на дикій козі”.

Бідний, чорт і прошак

Ішов бідний у світ шукати хліба. Найшов його тот, щезун [чорт], і питає: Куда йдеш? — Йду, аби найти чим свою душу і діти погодувати! — Щезун каже: Дам тобі хліба, дев’ять вепрів годованих, як за рік відгадаєш дев’ять загадок: чого є одно, чого є 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ? — Бідний погадав і каже: Добре, відгадаю! — Розійшли си. Бідний вернув си до дому. Наблизив си рік, а чоловік си журить. У вечір підходить до хати прошак [жебрак] і просить си на ніч. Чоловік каже: Ні, брате, не можу тя приймити на ніч, бо я зараз гину! — Не бій си, не маєш гинути, а прийми на ніч! — Добре, але де тя діну, бо я си вилагоджую на смерть. — Умив си, обрив си, убрав си, поклав си на лавицю, зажог й свічку і так як умер. Прошак поклав си на приспі; аж загуділо, задудніло, зашуміло, забутило: надлетів щезун. Прийшов до ґазди: Гов! Чи ти дома? — Прошак відзиває си: Що потребуєш? — Потребую загадки за 9 вепрів! — Питає чого є 1, чого 2, 3, 4…. 9? — А тот відповідає: одно сонце на небі, двоє очей, троє – трійця у церкві, чотири коліс у возі, п’ять пальців, шоста долоня, сім братів як си б’ють най си осьмий не мішає, дев’ять вепрів вигулив у дурня. — Щезун на це перднув і каже: На маєш це на цибулі!

Триюда у ланцах і як він урвав ся

Триюда-Арідник, як би урвав си з дванадцяти ланців, то си світ скінчить. Раз він був си урвав і хотів цілком світ зігнати до купи. А Господь Бог, отець наш, каже єму: Стій! Я маю більшу путеру [тут: міць, силу, могутність] від тебе. Я не хочу світ тратити; я хочу, аби ти знов був присилений так, абись си нікуди не ввихнув. — І в тім часі нараз земля розступила си, а Ірод потав у землю по саму шию.
А Господь каже до нього. Видиш, що я маю більшу путеру від тебе! Ти аж тоді маєш си з ланців урвати, як діти ни мут [не матимуть, не будуть] ходити у живний четвер за кукуцами [маленькими хлібцями], а парубки як ни мут ходити на Великдень за писанками по дівках!
Сам Триюда прикований; він зсилає на землю своїх явидників [чортів]; вони сидять під виворотев [вивернутими деревами]; того дерева не вольно ані рубати ані ковбки класти; явидники перебігають границями сел, дорожищами (де три дорозі сходять си), або де три плоти у купі; як вони що несуть, то припочивають на такім плоту або на остреві порожній, як з неї заберуть сіно, а вона літує порожня; він каже, що тото для нього лишено; там припочиває явидник, як хапає жида на судний день. Як сіно кладуть у стіг, зараз остреву витягають, та кладуть на опліт.
Буде тому яких двадцять років, або м’ більше, як він знов був урвав си. Гуцули присягають, що його виділи як він летів попід облаки конем білим, сам такий великий, такий чорний, такий страшний, такий поганий, що пуду [страху] давало! Люде гадали, що вже світ си кінчає. Він як летів облаками, то громи били і блиски били; де він йшов поверх лісів, то ліс упав як від коси трава падає, а смереки таки терло, а так щось фівкало, що люде си перепудили, що гадали, що гине світ. Де йшов поверх хати, цілком дах як урвало в хаті, то занесло Бо’ знає куда. На Красноилї є на вігоді така маленька церковця, що називають каплицьов. Отжеж як він йшов, то з тої каплички з обрубини урвало дах тай занесло до Білоберезки з хрестами зовсім. Отже, щастя від Бога, що Бог так дав, що ті дванадцять ланців ймили його назад і вже не пустять, поки діти мут ходити на кукуци у живий четвер.

За що Юда прикований

Юда прикований за то, що він на Бога приключку мав! — Господь вибрав спершу нарід із пекла, коли Христос муками єго викупив. Три дні і три ночі йшов нарід з пекла, доки не вийшов.
Юда рув [плакав] за тим народом вибраним.
Бог каже: Не плач! Буде пекло! Я тобі дам самі війти, начальники, великі пани і царів! — Але він (Юда) жде того часу; кує ланци, аби як Бога имити, а потім сам старшувати. Бог питає: На кого то? Як то буде в нім сидіти? — А він каже: Ануко, сідайте й спробуйте, як то воно буде! — Бог каже: Не знаю як сідати, ануко покажи, сядь сам уперед! — Він сів, поклав ланци собі на руки, а Бог перехрестив, поблагословив ланци тому на руках, а ланци зліпили си, сковали си, а він як зарув, то вся фоя обпала д’землі й земля затрясла си.
Від тоді він сидить у ланцах.

Бог, Христос і диявол

До Христового народження в Бога з дияволом була розписка: поки людина жива, вона Божа, а як помре, — дияволова. Бог поклав ту розписку в скриню й кинув її в Ордань-річку.
Народився Христос. Прийшов час хреститься, він пішов до Ордані й прийняв хрещення. Став виходить із води — Ордань загорілась. Згоріла й скриня з розпискою. Пішов Христос у пекло за душами, а диявол не пускає:
— У мене, — каже, — розписка є…
— Ну, покажи, — каже Христос.
Лукавий пірнув раз — не знайшов, пірнув удруге — не знайшов, пірнув утретє, а Господь і заморозив Ордань на три аршини. Товкся той лукавий, товкся і пробив лід рогами… Вискочив із води, а Ордань знову замерзла.
Надворі мороз, вітер — аж дух забився! Лукавий змерз, хотів у воду, так лід товстий. Він і зостався мерзнути.
Христос питає:
— А що, дістав розписку?
— Нема.
Взяв Христос і повипускав душі з пекла.
Від Водохреща до шести тижнів баби не ходять прати сорочок, бо гріх: як баба ляпне сорочкою, то чорт і вскочить в ополонку. Хай краще чорт мерзне: менше людям шкоди.