Чи високо сонце сходить, чи низько заходить

Чи високо сонце сходить, чи низько заходить,
А жонатий козаченько до дівчини ходить.
Нехай ходить, нехай ходить, він же її любить,
Вона ж йому молодому за дружину буде.
Ой прийшов же він до неї: — Добрий вечір, дівко!
Вона йому одвічає: — Заріж свою жінку!
Ой прийшов же він додому, став ножа гострити,
Питається його жінка: — Що будеш робити?
— Ой не питай, моя мила, що буду робити,
Бо вже ж тобі, моя мила, і часу не жити.
— Пожди, пожди, мій миленький, хоч час, хоч минуту,
Нехай сяду, погодую маленьку Анюту.
Пожди, пожди, мій миленький, хоч час, хоч годину,
Нехай сяду, погодую маленьку дитину.
А сусіди, добрі люди, дали неньці знати:
— Іди, іди свою дочку на смерть наряджати.
Біжить ненька, руки ломить, об дорогу б’ється,
Лежить доня серед двору, кров із неї ллється.
Лежить доня серед двору, кров із неї ллється,
А дитятко коло неї, як рибонька, в’ється.
— Ох ти, доню, ох ти, дочко, що ж ти наробила, —
Ти ж малесеньке дитятко та й осиротила.

Чи був, коню, у моєї стороні

«Чи був, коню, у моєї стороні,
Чи журиться мій батько об мені?»
«Ой журиться та й на ліжку лежить,
Праву ручку коло серденька держить».
«Іди, коню, на мого батька двір,
Стукни, коню, копитами об поріг,
То мій батько догадається,
Свого сина розпитається:
«Ой ти, коню, коню вороненький,
А де мій син молоденький?
Чи ти його в війську згубив,
Чи ти його в синім морі утопив?»
«Ні я його в війську згубив,
Ні я його в синім морі втопив:
Вже твій син оженився,
Узяв собі королівночку —
В чистім полі могилочку.
Були в його бояроньки
Із чужої сторононьки,
Були в його музиченьки
Із нової світличеньки!»

Ой любив я дівчиноньку

Ой любив я дівчиноньку,
А дівчина мене,
Не схотіли старі дати
Дівчини за мене.

Старий трохи похотів,
Стара не хотіла,
Сіла собі на припічку
Та все воркотіла.

Воркотіла, воркотіла,
Старий зачав сварку,
Старий стару макогоном,
А стара під лавку.

Зайчику-горобчику

3айчику-горобчику!
Не скачи в городчику,
Не зривай рути
Ти, баламуте.
Чи вбито, чи не вбито,
Ніженьки перебито.
3айчичок підбігає,
Ніженьку підгинає.